WSPÓŁPRACA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Traktujemy strategicznie współpracę ze społecznością regionu oraz podmiotami sektora morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy partnerem w rozmowach i działaniach na rzecz MEW, zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i światowym.
  • Jesteśmy sygnatariuszem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Polish Offshore Wind Sector Deal, którego celem jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w oparciu o maksymalizację udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych
  • Posiadamy swoją reprezentację w Radzie Koordynacyjnej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w grupie roboczej odpowiedzialnej za edukację społeczną
  • Jesteśmy członkiem Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, skupiającej już ponad 100 sygnatariuszy ze środowiska samorządowego, naukowo-badawczego oraz biznesowego z branży energetyki wiatrowej oraz około offshorowej
  • Przewodniczymy grupie ds. Zrównoważonego Zarządzania Morzem Bałtyckim, której jednym z głównych zadań jest angażowanie podmiotów regionalnych i lokalnych do działania na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem
  • Aktywnie działamy w ramach Rady ds. Innowacji Offshore, której zadaniem jest m.in. wykorzystanie lokalnego potencjału R&D w dialogu z inwestorami i pracodawcami sektora offshore

Stanowimy część społeczności lokalnej, rozumiemy i odpowiadamy na jej potrzeby, wiemy jak prowadzić dialog oraz działania w zakresie podnoszenia świadomości i edukacji społecznej na temat znaczenia sektora w procesie transformacji energetycznej.

UNIWERSYTET GDAŃSKI – Twój partner w rozwoju

Ta strona używa plików cookies w celach świadczenia usług, reklamy czy prowadzenia statystyk. Możesz je zablokować konfigurując swoją przeglądarkę internetową.   
Pliki cookies
ZGADZAM SIĘ