UNIWERSYTET GDAŃSKI
DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Jedna uczelnia – wszechstronny potencjał

Partnerzy